Právě se nacházíte: HROMOSVODY

HROMOSVODY

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.

Bleskosvod vynalezl v Americe Benjamin Franklin a poté v Evropě Prokop Diviš.

Bleskosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

  • ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)
  • způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)
  • způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy)
  • nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu by je mohly ohrozit požárem.

HROMOSVOD má tři hlavní části – jímací vedenísvod(y) a uzemnění. Dle jímacího vedení rozdělujeme hromosvody na hřebenové, oddálené a mřížové, svody na náhodné a strojené, uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové.
Dále bleskosvody můžeme rozlišovat na klasické (franklinova typu – hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové, klecové), nebo na aktivní (zařízení se včasnou emisí výboje, elektronický blok P.D.A)

hromosvod