Právě se nacházíte: ELEKTROREVIZE

ELEKTROREVIZE

Provádíme revize elektrických zařízení, hromosvodů a elektrický spotřebičů a strojů dle platných norem. Nabízíme zákazníkům komplexní  řešení a zajištění jejích zákonných povinností v oblasti revizí, včetně hlídání lhůt a termínů.Prováděním revizí, poskytujeme zákazníkům v prvé řadě bezpečnost a jistotu při používání objektů, zařízení a elektrospotřebičů. Provádění revizí, je důležitým krokem k zajištění bezpečnost při používání elektrických zařízení (EZ) a ochraně majetku, ale především ochraně zdraví a života osob. Elektřina je vynikající služebník, ale velmi nebezpečný pán.

Provádění revizí vyžadováno zákonem a kontrolováno a citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách. Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění. Neexistence protokolu elektro revize zařízení je vždy pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal. Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

revize